Terapia

Centrum GRAMMATICAL TERAPIA I ROZWÓJ oferuje usługi obejmujące:

Profilaktykę:

 • Dysleksja    
 • Dysortografia    
 • Dysgrafia    
 • Jąkanie-zacinanie    
 • Opóźniony rozwój mowy    
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego SLI
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia ADHD, AUTYZM, MUTYZM
 • Zaburzenia SI

W swojej ofercie mamy także:

 • Elektrostymulację podniebienia i języka
 • FORBRAIN
 • KINESIOTAPING

Centrum GRAMMATICAL TERAPIA I ROZWÓJ oferuje usługi obejmujące:

Diagnozę

 • Ocena rozwoju psychomotorycznego
 • Sprawności w zakresie czytania i pisania
 • W zakresie Wczesnej Interwencji Logopedycznej
 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych    
 • Badanie słuchu fonematycznego    
 • Badanie umiejętności rozumienia i nadawania mowy    
 • Badanie poziomu artykulacji głosek   
 • Badanie analizy i syntezy wzrokowej    
 • Określenie poziomu zaburzeń typu SLI    
 • Diagnozowanie dysleksji, dysortografii, dysgrafii    
 • Kompleksowe badanie i określenie rodzaju afazji, dyslalii, dysartrii    
 • Badanie dojrzałości szkolnej    
 • Autyzm    
 • Zespół Aspergera    
 • Dysfagia

Centrum GRAMMATICAL TERAPIA I ROZWÓJ oferuje usługi obejmujące:

Terapię

 • Neurologopedyczną
 • Logopedyczną
 • Psychologiczną
 • Integracji Sensorycznej
 • Czytania i pisania
 • Dysleksji i Dysgrafii
 • Wczesnej Interwencji Logopedycznej
 • Delacato
 • Neurotaktylną
 • Dysfagii
 • Afazji